אירוח אתר בישראל

ללא הגבלה שטח אחסון לינוקס


ללא הגבלה אחסון
SSD

ללא הגבלה תעבורה

הגנת WAF – פיירוול אפליקטיבי

x2 מעבד Intel E5 @ 2.6GHz

2GB זיכרון

SSL תעודת בטיחות מתנה!

cPanel ממשק ניהול

ללא הגבלה דומיינים ומסדי mySQL

גיבוי יומי לשרת מרוחק

Imunify360 - הגנה אקטיבית

CloudFlare - רשת CDN

ישראל – מיקום השרת

הפעלה מיידית!


אחסון לינוקס 3GB


3GB אחסון
SSD

ללא הגבלה תעבורה

הגנת WAF – פיירוול אפליקטיבי

x2 מעבד Intel E5 @ 2.6GHz

2GB זיכרון

SSL תעודת בטיחות מתנה!

cPanel ממשק ניהול

ללא הגבלה דומיינים ומסדי mySQL

גיבוי יומי לשרת מרוחק

Imunify360 - הגנה אקטיבית

CloudFlare - רשת CDN

ישראל – מיקום השרת

הפעלה מיידית!


אחסון לינוקס 1.5GB


1.5GB אחסון
SSD

ללא הגבלה תעבורה

הגנת WAF – פיירוול אפליקטיבי

x1 מעבד Intel E5 @ 2.6GHz

1GB זיכרון

SSL תעודת בטיחות מתנה!

cPanel ממשק ניהול

ללא הגבלה דומיינים ומסדי mySQL

גיבוי יומי לשרת מרוחק

Imunify360 - הגנה אקטיבית

CloudFlare - רשת CDN

ישראל – מיקום השרת

הפעלה מיידית!


לינוקס מחוזק 1GB


1GB אחסון
SSD

ללא הגבלה תעבורה

הגנת WAF – פיירוול אפליקטיבי

x2 מעבד Intel E5 @ 2.6GHz

2GB זיכרון

SSL תעודת בטיחות מתנה!

cPanel ממשק ניהול

ללא הגבלה דומיינים ומסדי mySQL

גיבוי יומי לשרת מרוחק

Imunify360 - הגנה אקטיבית

CloudFlare - רשת CDN

ישראל – מיקום השרת

הפעלה מיידית!


אחסון לינוקס 500 MB


500MB אחסון
SSD

ללא הגבלה תעבורה

הגנת WAF – פיירוול אפליקטיבי

x0.5 מעבד Intel E5 @ 2.6GHz

500MB זיכרון

SSL תעודת בטיחות מתנה!

cPanel ממשק ניהול

ללא הגבלה דומיינים ומסדי mySQL

Imunify360 - הגנה אקטיבית

CloudFlare - רשת CDN

ישראל – מיקום השרת

הפעלה מיידית!
מיועד לאתרי HTML + CSS + JS בלבד!


שבוע התנסות חינם


3GB אחסון
SSD

ללא הגבלה תעבורה

הגנת WAF – פיירוול אפליקטיבי

x2 מעבד Intel E5 @ 2.6GHz

2GB זיכרון

SSL תעודת בטיחות מתנה!

cPanel ממשק ניהול

ללא הגבלה דומיינים ומסדי mySQL

גיבוי יומי לשרת מרוחק

Imunify360 - הגנה אקטיבית

CloudFlare - רשת CDN

ישראל – מיקום השרת

הפעלה מיידית!


שבועיים התנסות ללא עלות


3GB אחסון
SSD

ללא הגבלה תעבורה

הגנת WAF – פיירוול אפליקטיבי

x2 מעבד Intel E5 @ 2.6GHz

2GB זיכרון

SSL תעודת בטיחות מתנה!

cPanel ממשק ניהול

ללא הגבלה דומיינים ומסדי mySQL

גיבוי יומי לשרת מרוחק

Imunify360 - הגנה אקטיבית

CloudFlare - רשת CDN

ישראל – מיקום השרת

הפעלה מיידית!